جلسه اتخاذ تدابیر وتمهیدات پیشگیرانه در خصوص آتش زدن بقایای گیاهی شهرستان باغملک با حضور مدیران دستگاه های مرتبط در محل فرمانداری باغملک برگزار شد

با توجه به اهمیت موضوع در صورتیکه کشاورزی اقدام به سوزاندن پسماندهای حاصل از کشت زمین کشاورزی نمایید، طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک مشمول مجازات می شود.

به گزارش خورنا؛ جلسه اتخاذ تدابیر وتمهیدات پیشگیرانه در خصوص آتش زدن بقایای گیاهی 《 برنج ، گندم …..》با حضور مدیران دستگاهای مرتبط از جمله جهاد وکشاورزی، بهداشت، دامپزشکی، محیط زیست، منابع طبیعی، دادگستری، نیروی انتظامی ، شهرداریها و کشاورزان شهرستان باغملک برگزار گردید.

در این جلسه توصیه های ترویجی و کارشناسی مرحله کاشت محصولات، توصیه و تاکید جلوگیری از سوزاندن کاه وکلش باقیمانده از محصولات کشاورزی ازجمله برنج این فصل به کشاورزان یاداوری گردید. از خروجی های این جلسه می توان به این مهم اشاره کرد که سوزاندن بقایای گیاهی عوارضی مانند نابودی بافت و ساختمان خاک، از بین رفتن موجودات مفید خاک و آلودگی محیط زیست را بدنبال دارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع در صورتیکه کشاورزی اقدام به سوزاندن پسماندهای حاصل از کشت زمین کشاورزی نمایید، طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک مشمول مجازات می شود. همچنین در این جلسه مصوب گردید جهاد و کشاورزی جهت آگاهی کشاورزان بنرهای اطلاع رسانی را در سطح شهر نصب نماید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.