نشست مسئولان صندوق کارآفرینی امید با معاون فرماندار باغملک در خصوص ظرفیت های اشتغال، تولید و امنیت شغلی پایدار

روز گذشته در محل فرمانداری باغملک نشستی با حضور مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید مهندس امرایی وهیات همراه، معاونت فرمانداری، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر صندوق کار آفرینی شهرستان باغملک در خصوص ظرفیتهای اشتغال وتولید در سطح شهرستان باغملک، حمایت از طرحهای زود بازده ومشاعل خانگی، تلاش در جهت کار آفرینی در سطح روستاها و حمایت از ادارات فنی وحرفه ای ومدارس فنی وکاردانش به عنوان یکی از ارکان مهم واساسی برای فراگیری مهارت و تخصص ودر نهایت رسیدن به شغل پایدار تبادل نظر و راهکارهای لازم در این زمینه مطرح شد.

بهمن تامرادی معاونت فرماندار باغملک با تاکید بر اینکه شهرستان باغملک از ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه کشاورزی و محصولات سنتی ، جاذبه های گردشگری ، توسعه مشاغل خانگی در سطح روستاها، برخوردار است، گفت؛ انتظار می رود که صندوق کار آفرینی در زمینه تخصیص اعتبار در زمینه وام های کار آفرینی بصورت ویژه باغملک را در اولویت اعتبارات قرار دهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.