اعلام رای دیدار تیم های شهرداری ماهشهر و نساجی مازندران

رای دیدار تیم های شهرداری ماهشهر و نساجی مازندران از سوی کمیته انضباطی اعلام شد

پس از بررسی تخلفات دیدار تیم های شهرداری ماهشهر و نساجی مازندران از سوی کمیته انضباطی، رای این دیدار به شرح زیر اعلام شد:

۱-به دلیل تخلف تماشاگران تیم شهرداری ماهشهر، این تیم به استناد ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی به برگزاری یک دیدار خانگی بدون حضور تماشاگران محروم شد و باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

۲-یاسین البوف از کادر فنی تیم شهرداری ماهشهر طبق بند ۴ ماده ۶۶ به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و به پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

۳-یعقوب فریسات از عوامل کادر فنی تیم شهرداری ماهشهر به دلیل تخلفاتش به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شده و به پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

۴-هادی ایمانی- بازیکن تیم شهرداری ماهشهر نیز یک جلسه محرومیت تحمیل شده ناشی از دستور موقت به اجرا رسیده و می تواند تیمش را در بازیهای آتی همراهی کند.

گفتنی است، محرومیت های ردیف یک، دو و سه با احتساب محرومیت های ناشی از قرار دستور موقت است بدین ترتیب از دستور موقت شماره ۳۴۳ مورخ یک مهر ماه ۹۶ رفع اثر می گردد و این رای در خصوص بند یک قابل تجدید نظر در کمیته استیناف بوده و بند های ۲، ۳ و ۴ قطعی است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.