ابتکاری فرهنگی در حوزه قضایی بخش الوار گرمسیری اندیمشک

کاشت یک هزار و ۷۰۰ نهال درخت توسط عاملین آتشسوزی در بخش الوار گرمسیری

رئیس حوزه قضایی بخش الوار گرمسیری از توابع شهرستان اندیمشک در ابتکاری فرهنگی عاملین آتش‌سوزی در جنگل‌های بخش الوار گرمسیری به کاشت یک هزار و ۷۰۰ نهال درخت محکوم کرد.

پس از انجام اقدامات پلیسی عاملین آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط در بخش الوار گرمسیری اندیمشک شناسایی و توسط نیروی انتظامی بخش الوار گرمسیری دستگیر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی در بخش الوار گرمسیری تحویل شد.

امروز نیز علی عماد قاضی دادگاه بخش الوار گرمسیری پس از بررسی ابعاد پرونده در ابتکاری فرهنگی عاملین آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط بخش الوار گرمسیری را به کاشت یک هزار و ۷۰۰ نهال درخت زیر نظر اداره منابع طبیعی اندیمشک محکوم کرد.

از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ هکتار از مراتع، بیشه‌زارها و جنگل‌های شمال خوزستان دچار آتش‌سوزی شده است.

شهرستان اندیمشک دارای ۸۰ هزار هکتار جنگل است که به دلیل شدت گرمای هوا دچار حریق شده و کمبود امکانات و تجهیزات این جنگل‌ها را در معرض نابودی ناشی از آتش‌سوزی قرار دارند.
بخش الوار گرمسیری اندیمشک در شمال استان خوزستان دارای ۱۸۷ روستا و حدود ۲۵ هزار نفر جمعیت است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.