رئیس اداره محیط زیست هفتکل خبر داد

شکارچی، شکارمحیط بانان محیط زیست هفتکل شد

قادر سبحانی|خورنا_ مهندس عباس ظاهری شهماروند در این باره گفت: گزارشات مختلفی مبنی بر شکار غیر مجاز در منطقه دره مهک و روستای سی مایلی دریافت کردیم و به همین دلیل محیط بابان این اداره دو روز در منطقه مذکور کمین کرده و موفق شدند یک شکارچی غیر مجاز که از اهواز به قصد شکار در این منطقه حضور داشت را با یک قبضه اسلحه شکاری دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دهند.

رئیس اداره محیط زیست هفتکل به مصدوم شدن دو نفر از نیروهای این اداره هم اشاره کرد و ادامه داد: در تعقیب و گریز، شکارچی مورد اشاره و دو نفر از محیط بانان به دره سقوط کرده و مصدوم شدند .

گفتنی است دره مَهَک جزء منطقه کُرایی بوده و تعداد معدودی قوچ ، بز کوهی و همچنین پرندگانی همچون کبک و تیهو در آن به صورت حفاظت شده وجود دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.