ما اجازه نمی دهیم به قوم لر(بختیاری) توهین شود افتخارمان ،اصالت و بختیاری بودنمان است

میثاق حاجتی/ خورنا:قوم لر و بختیاری تنهای قومی است که تمدن چندهزار ساله دارد و از گذشته تا کنون مقتدرانه در سلسله جبال کوه های زاگرس زندگی می کنند

امروزه شاهد اتفاقات نادرستی هستم که آسیب های اجتماعی بزرگی را به قوم لر وارد کرده است که یکی از این اتفاقات نادرست پخش سریال سرزمین کهن در خصوص سخره گرفتن بختیاری ها می باشد که با هدف ساخته می شوند قوم لر و بختیاری تنها قومی هستند که بیشترین اعتقادات دینی مذهبی و افتخارات را دارد ،اما با ساختن این سریال به قوم لر توهین بزرگی کردند تا دیگر نتوانند سربلند باشند و نگویند ما همان لر بزرگ هستیم


با توجه به اینکه به بختیاری ها ک بخش عظیمی از لرها هستند مستقیم اشاره شده است بایستی گذشته و حال این قوم را به عوامل ساخت این سریال خاطرنشان کرد

بختیاری تنها قومی است که تمدن و تاریخ چندهزار ساله دارد و از گذشته تا کنون مقتدرانه در سلسله جبال زاگرس زندگی می کنند و همچنان مانند کوههای زاگرس استوار است قومی که افتخار پاسداری و حفاظت چندهزار ساله از آب خاک و وطن را دارد و فتح دروازه های هندوستان ،برپایی مشروطه قطره ای از افتخارات اوست
همچنین سردار اسعدها/کریم خان زند/شیرعلی مردان ها و..مفاخر ملی و جهانی را تقدیم سرزمین ایران اسلامی و جهان کرده است
قومی که هیچ وقت زیر سلطه بیگانگان و زورگویان نرفته ولی امروز نام بزرگ قوم لر و بختیاری را سخره گرفته اند.

اما اجازه نخواهیم داد اصالت هویت و افتخارمان را از ما بگیرند ،ما لرها با آن اقوامی که رفتار خوبی دارند خوب رفتار میکنیم اما اقوامی که ایجاد دشمن ستیزی چند دستگی و تفرقه در بین اقوام ایرانی ضمن اینکه دشمنان جمهوری اسلامی منتظر چنین موقعیتی هستند تا امنیت کشورمان را به خطر بندازند ،ما به این دسته از عوامل توطئه ساز اجازه نمی دهیم و بشدت جواب آنها را به گونه ای که خودشان خواسته اند خواهیم داد فراموش نشود فرهنگ بختیاری اصیل ترین فرهنگ ایرانی می باشد

جناب رئیس صدا و سیما ایران جواب مردم بختیاری را با این ساخت سریال سرزمین کهن که به سر زمین مادری تغییر یافت و به شعور و فرهنگ این مردم توهین شده است چگونه خواهید داد
بایستی کارگردان نادان و مضخرف سریال محاکمه قانونی شود تا دیگر از این غلط ها نکند
مسئولین مربوطه چرا باید بدون هیچ واکنشی به عوامل ساخت این سریال همچنان بی میل نشسته اند و جلوگیری نمی کنند این حرکت چندمین بار بر علیه قوم لر و بختیاری اتفاق می افتد آیا حق مردم وطن دوست مرزبان و متدین این قوم است آیا جواب وحدت و همدلی با دیگر اقوام و رشادت ها از خودگذشتگی های قوم لر این است .
پخش مجدد سریال جز نفاق در بین اقوام ایرانی و دشمن ستیزی با بختیاری چیزی دنبال نخواهد داشت
قوم بختیاری همچنان زنده و غیور سربلند در مقابل دشمنان خود و دشمنان سرزمین ایران ایستاده است
در پایان از دستگاههای قضایی درخواست رسیدگی و محاکمه عوامل سریال را داریم نگذارید شعله ی خشم بختیاری فوران نکند اگر جلو پخش سریال سرزمین مادری گرفته نشود عواقب آن را باید پاسخگو باشید

کوروش (خیرالله) حسنوند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.