گزارش تصویری شورای کشاورزی استان خوزستان

خورنا-احمدرضارستمی: جلسه شورای کشاورزی استان خوزستان با حضور استاندار‌خوزستان، رئیس‌ سازمان جهاد‌ کشاورزی خوزستان و جمعی دیگر از مدیران و معاونین ذی‌ربط در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.
یکی از مهمترین مباحثی که در این جلسه مطرح شد مربوط به اجازه تخصیص آب از وزارت نیرو به الگوهای کشت خوزستان بود.

تصاویر:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.