مسئولین برسر مردم رنج دیده خوزستان منت نگذارند !

 وظیفه دانستم تا چند خطی برای خوزستان قهرمان و جفا هایی که در حق آن شده است نویسم.
۳۱شهریور سال ۵۹ که رژیم بعث عراق بصورت کاملا وحشیانه و ناجوانمردانه به قصد تسخیر خوزستان و ایران حملات خودرا آغاز نمود و ۸ سال نیز این حملات را ادامه داد و جز ویرانگی و آوارگی و تحمیل هزاران شهید برای خوزستان چیزی به همراه نداشت .
اما با اتمام جنگ همه برآن شدند که ویرانگی ها را ترمیم و بازسازی کنند .
اما هربار به دلایلی بسیاری از طرح های عمرانی و زیر ساختی خوزستان نیمه کاره رها می شدند .تمام این درد ها مردم خوزستان به جان خریدند و هیچوقت گلایه ای نکردند اما اکنون با ورود تکنولوژی های جدید و فضای مجازی دغدغه های خود را با این روش به مسولین انتقال دهند به امید اینکه گوش شنوایی حرف دل این مردمان زجرکشیده را بشنود و قدمی برای توسعه خوزستان و محرومیت زدایی از این استان زر خیز بردارند
در این چند مدت که استفاده از فضای مجازی بسیار رونق گرفته است بسیارو بسیار مشاهده میکنیم خبر هایی که به خود لقب فوری  گرفته اند واز طرف بنگاه های خبری که وابسته به فلان مسئول هستند و اعلام میکنند با همت فلان مسئول قدم ویژه ای برای رفع محرومیت از خوزستان برداشته شد .
اما با این حجم اخباری که روزانه در فضای مجازی پخش میشود و مسئولین  بر سر مردم این خطه چنان منت میگذارند که چنین کردیم و چنان .هرکس نداند فکر میکند از  خوزستان محرومیت زدوده شده است .اما در واقع شعاری بیش نبوده و نیست
در این متن به منت گذاشتن مسئولین برمردم اشاره نمودم وظیفه دانستم که چند خطی نیز در این خصوص نویسم
باتوجه به وظیفه ی مسئولین که خدمت بی منت است اما بار ها و بار ها مشاهده شده که فلان مسئول  برمردم منت گذاشته که اگر شخص من نبودم هیچ قدمی برداشته نمی شد واینکه اصولا تمام اقداماتی که صورت میگیرد حول محور من است و بس!
اما باید یادآوری کنم که شما باید منت کش این مردم باشید که اگرمردم نبودند شما نیز مسئولیتی نداشتید .
جناب مسئول وظیفه شما خدمت به مردم و خطه است نه منت گزاشتن بر مردم آن ,
جناب مسئول خوزستان نیز باید رنگ پیشرفت و آبادانی را برخود  ببیند همانند دیگر نقاط کشور .
در آخر باید خاطر نشان کنم که سوی سخنم  با مسئولینی است بابت وظیفه ای  که باید انجام دهند برسرمردم این خطه منت میگذارند نه مسئولینی که با جان ودل برای خوزستان زجر کشیده تلاش میکنند تا توسعه و پیشرفت داشته باشد
یاسین مهرپرور _خورنا_ ۱۵مهر ماه ۱۳۹۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.