متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان اندیمشک سریعا نسبت ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی اقدام نمایند

خورنا- رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اندیمشک در گفت وگو با خورنا: متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان اندیمشک سریعا نسبت ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی اقدام نمایند.

وی گفت: هم چنین طبق اعلام مسئولان امسال بیش از ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ویژه برای مشاغل خانگی دراستان خوزستان درنظر گرفته شده است.

به گزارش خورنا امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می گردند.
قابلیت انجام این نوع کسب و کار در «منزل» سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آن ها می شود، که از جمله می توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان ومردان است.

متقاضیان مشاغل خانگی لازم است متناسب با نوع فعالیت مورد نظر خود یکی از فرم های ثبت نام (مستقل – تحت پوشش – پشتیبان ) را تکمیل نمایند .

فرمهای تکمیلی توسط دستگاه اجرائی ذیربط بررسی شده و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی ، مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

فهرست رشته های مشاغل خانگی – اطلاعات تعدادی از رشته های مشاغل خانگی – فرم ثبت نام متقاضیان به تفکیک مستقل- تحت پوشش – پشتیبان در سایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ( ( www.irimlsa.irبخش مشاغل خانگی موجود و قابل مشاهده می باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.