برگزاری جلسه فرماندار مسجدسلیمان با اعضای شورای شهر

میثاق حاجتی/ خورنا:جلسه فرماندار مسجدسلیمان با اعضای شورای پنجم مسجدسلیمان برگزار گردید

دراین جلسه مهندس گرویی عنوان کرد شورا صرفا شورای شهرداری نیست و فرمانداری آمادگی دارد با حمایت از برنامه های درست شورا زمینه را جهت موفقیت شورا در مسیر خدمت شایسته شورابه مردم شریف شهر فراهم نماید.

فرماندار گروئی در ادامه افزود:مسجد سلیمان در جایگاهی که شایسته مردمش هست قرار ندارد شورا وشهرداری با انجام چند پروژه شاخص چهره شهر را متحول کنند

وی ادامه داد : رویکرد شورا وشهرداری پیگیریهای اعضا محترم امیدوار کننده است و فضای بسیار خوب ناشی از حمایتهای امام جمعه محترم,پیگیریهای مجدانه نماینده محترم و پیگیریهای مستمر مجموعه فرمانداری با همراهی مجموعه دستگاهها بویژه همراهی دستگاه قضایی,اعضا شورای تامین با حمایتهای ویژه استاندار محترم شرایطی را فراهم نموده که نشان از قرار گرفتن مسجد سلیمان بر رور باند توسعه دارد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.