تنش در مراسم تودیع سید خلف!

تنش در مراسم تودیع سید خلف!خورنا؛ در جلسه تودیع سید خلف موسوی شهردار شورای چهارم اهواز و معارفه منصور کتانباف نصب شهردار منتخب شورای شهر جدید، یکی از شهروندان اهوازی هنگام سخنرانی سید خلف موسوی، نسبت به اقدامات انتقاد آمیز وی طی چهار سال گذشته واکنش نشان داد!

این شهروند اهوازی اکثر انتصابات شهردار اهواز طی چهار سال گذشته را غیرمجاز خواند و تهدید کرد که حق شهروندی اش است که از شهردار اهواز و اعضای شورای شهر دوره چهارم به مراجع قانونی شکایت کند!

گفتنی است پیش از به تنش کشیده شدن جلسه تودیع سید خلف موسوی، شنیده می شد که اکثر شهرداران مناطق، معاونین شهردار و مدیران عامل سازمانهای تابعه شهرداری اهواز توسط حجت مظفری عضو پرنفوذ و رد صلاحیت شده شورای شهر اهواز جهت انتصاب به موسوی معرفی می شدند!

هر چهارده نفر عضو شورای شهر دوره قبل که سید خلف موسوی را بعنوان شهردار اهواز انتخاب کرده بودند، نتوانستند در انتخابات اخیر مجددا از مردم اهواز رای اعتماد بگیرند و به شورای شهر دوره پنجم راه یابند!

تنها یک نفر از بیست و یک عضو شورای شهر دوره چهارم اهواز توانست به شورای شهر جدید راه پیدا کند که او هم جزو منتقدین سیدخلف موسوی محسوب می شده است

در حال حاضر اکثر مدیران ارشد شهرداری اهواز که کماکان عنان کار را در اختیار دارند، منصوب شده توسط سیدخلف موسوی هستند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.