جشن غنچه ها

فرزاد شعبانی | خورنا –

جشن غنچه ها به مناسبت سال تحصیلی جدید برگزار شد

در جشن غنچه ها؛ نوآموزان رامشیری در آغاز راهی که به روشنایی ختم می شود نخستین قدم ها را استوار برداشتند.
شمیم دل انگیز مهربانی با بوی اسپند در هم آمیخت تا دعای خیر پدران و مادران بدرقه راه آن ها باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.