مقام آوریِ بانوی رامشیری در جشنواره ی ملی شعر

فرزاد شعبانی | خورنا –

مقام آوریِ بانوی رامشیری در جشنواره ی ملی شعر

فرزانه شریفات در نخستین جشنواره ملی شعر جامعه پزشکی در بخش شعر آزاد (بخش پزشکی) مقام نخست را کسب کرد.

خورنا دستاورد این بانوی رامشیری را به جامعه ی هنری، فرهنگی استان و شهرستان رامشیر تبریک عرض می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.