نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آقای دکتر یوسفی لطفا به وظیفه ذاتی خود بپردازید

خورنا | سرویس سیاسی: جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اعتراض به آنچه دخالت های آَشکار بر روند انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خوانده اند ، نامه ای نوشته و به دفتر خورنا ارسال کرده اند. متن این نامه به شرح زیر است:

آقای دکتر یوسفی لطفا به وظیفه ذاتی خود بپردازید …
آقای دکتر همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی که هم اکنون باید توان خود را صرف پیگیری امور شهری و مطالبات مردمی کند مشغول تلاش برای تاثیر بر روند انتخاب رییس آینده دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد.

جناب آقای دکتر یوسفی!

در کجای لیست وظایف نمایندگان مجلس دخالت در امور دستگاه های دیگر نوشته شده؟ کدامین بند قانونی انجام لابی و فشار سیاسی برای انتصاب روسای دانشگاه ها را مجاز دانسته؟ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در سالیان اخیر تحت تاثیر سیاسی کاری و قدرت طلبی باندهای مافیایی هویت تاریخی و مرجعیت خود در میان دانشگاه های کشور را از دست داده است و برخی از افراد به جای اینکه خود را خرج توسعه جندی شاپور کنند ، جندی شاپور را خرج رشد و ارتقای خود کردند و حال که کورسوی امیدی برای تغییر وضع موجود به چشم میخورد بار دیگر عده ای در پی منافع شخصی به تکاپو افتاده اند.

جناب آقای دکتر یوسفی !

در روزهای اخیر که اخبار مربوط به تغییر رییس دانشگاه خود را دنبال میکنیم هر روز با اتفاقی جدید مواجه میشویم که کام ما را تلخ میکند. از نقش آفرینی بازیگران هالیوودی نمایش قدرت گرفته تا وظیفه نشناسی افرادی که در کسوت نمایندگی مردم هستند . فارغ از انتخاب هر فردی برای تصدی ریاست دانشگاه بزرگ جندی شاپور مکانیسم فعلی انتخاب فرد که توسط عده ای بیشتر به دلالی بازیکنان فوتبال شباهت پیدا کرده است خاطر ما را آزار میدهد.

جناب آقای دکتر یوسفی!

از شما درخواست میکنیم به جای لابی برای بازی با آینده دانشگاهی که دانشجویانش با هزاران امید پای به آن گذاشته اند کارون را دریابید، فقر و عدم توسعه شهر و دیار خود ، اهواز را دریابید. شما در مدت اخیر نمایندگی خود برای احقاق حق مردم اقدامات قابل تقدیر زیادی انجام داده و زحمات بسیاری متحمل شده اید بگذارید تصویر ذهنی ما نسبت به شما تغییری نکند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.