توضیحات رئیس اداره عمران و بهسازی شهری استان در مورد احیای بافت‌های فرسوده خوزستان

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان حسین پنبه‌دانه‌پور رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: بافت فرسوده یا ناکارآمد شهری بافتی است که دارای سه شاخص نفوذ ناپذیری، ریزدانگی و ناپایداری است.

وی ادامه داد: شاخص نفوذ ناپذیری بافت فرسوده یعنی اینکه بافتها از لحاظ شریانهای موجود در محلات، حداقل در برابر بیش از ۵۰ درصد شریانها، غیر قابل نفوذ باشند و معنی غیرقابل نفوذ هم یعنی اینکه دستگاههای خدمات‌رسان نتوانند خدمات ایمرجنسی را به آن بافتها برساند.

این مقام مسئول در مورد شاخص ریزدانگی بافتها فرسوده تصریح کرد: این شاخص در بافتها یعنی بیش از ۵۰ درصد از تفکیکات یا دانه‌بندی های عرصه‌های مسکونی کمتر از حد نصاب باشد و میزان حد نصاب هم برابر با حد نصابی است که در ضوابط و قوانین شهرسازی نمایی آن شهر گنجانده شده است.

پنبه دانه‌پور اظهار کرد: شاخص ناپایداری عدم استحکام داشتن کاربری‌های بافت یک محل است که این هم باید بیش از ۵۰ درصد را شامل شود.

وی عنوان کرد: در کل محدوده‌ها و محله‌هایی که هدف بازآفرینی بافت‌های فرسوده قرار می‌گیرند شامل پنج دسته بافتهای تاریخی، بافتهای ناکارآمد میانی، بافتهای شهری با پیشینه روستایی، کاربری‌های نامتجانس و ناهمگون شهری و سکونتگاههای غیر رسمی است که این سکونتگاههای غیر مجاز متأسفانه در سراسر کشور محدوده‌ای را در حدود ۱۳۰ هزار هکتار را به خود اختصاص داده است.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری خوزستان یادآوری کرد: مجموعه قوانین و مقررات بازآفرینی شهری پایدار، در شهریور ماه سال ۹۳ مورد تصویب واقع شد که خوشبختانه ‌اکنون در دومین سال اجرایی آن هستیم.

وی بیان کرد: از آنجایی که متاسفانه در استان کار بازسازی بافتهای هدف فرسوده، فاقد یک برنامه‌ جامع به منظور اقدام مشترک بین دستگاه متولی این کار یعنی راه و شهرسازی و دستگاههای دیگر است، بنابراین مورد لزوم است که برنامه‌ای در این خصوص تنظیم شود تا دستگاهها از اقدامات جداگانه پرهیز کنند.

پنبه‌دانه‌پور تصریح کرد: ساماندهی بافت‌های فرسوده در استان دارای کمیسیون و کارگروهی به نام ستاد احیای بافتهای فرسوده است که اعضای آن شامل استاندار خوزستان به عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل راه و شهرسازی دبیر کارگروه و اعضاء هم شامل مدیرکل برنامه و بودجه استان، شهرداران و فرمانداران تمامی شهرهای خوزستان به علاوه دیگر دستگاههای اجرایی مثل آب، برق، فاضلاب، گاز و همچنین اداراتی چون ثبت، اطلاعات، دادگستری و دیگر ادارات و دستگاههای مرتبط است.

وی در پایان با بیان اینکه جلسات ستاد بازآفرینی بافت‌های فرسوده استان هر دو ماه یکبار انجام می‌شود اظهار کرد: در کارگروه ستاد بازآفرینی بافت‌های فرسود خوزستان یک تقسیم کاری در راستای بهسازی و کارآمدسازی بافت‌های فرسوده محلات هدف صورت می‌گیرد که سرانجام منجر به ردیف بودجه‌ای در برنامه ششم توسعه نظام طی مواد ۵۹، ۶۱، ۶۲ می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.