ایستگاه صلواتی عیدغدیر ناشنوایان

فرزاد شعبانی| خورنا –
برپایی ایستگاه صلواتی عیدغدیر با مشارکت ناشنوایان

?برپایی ایستگاه صلواتی عیدغدیر با مشارکت ناشنوایان در رامشیر

به گزارش خبرنگار خورنا رامشیر ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر توسط گروه فرهنگی هنری وارث غدیر و انجمن خانواده ناشنوایان با همکاری اداره بهزیستی شهرستان رامشیر برگزار شد؛ این ایستگاه در دو نوبت، ابتدا در محل برگزاری نماز جمعه وسپس روز شنبه مصادف با عید غدیر در خیابان ۲۲بهمن با مشارکت ناشنوایان برپا شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.