گزارش تصویری از بازسازی واقعه غدیر در بندرامام خمینی (ره)

باقر گل فر-خورنا:گزارش تصویری از بازسازی واقعه غدیر در بندرامام خمینی ره.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.