کنسرت موسیقی به مدت ۲شب درهفتکل برگزارشد

قادر سبحانی|خورنا-حمیدبهداروندی مسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هفتکل دراین خصوص گفت: به مناسبت اعیادمبارک دهه ولایت وبه منظورترغیب جوانان به فعالیتهای فرهنگی هنری کنسرت موسیقی سنتی وپاپ توسط گروه موسیقی سیمرغ وابسته به انجمن موسیقی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هفتکل به سرپرستی آقای عباس اسمی پوربه مدت ۲ شب ۱۴ و۱۵ شهریوردرتالارارشادبرگزارشد

بهداروندی ضمن تشکرازگروه سیمرغ وانجمن موسیقی هفتکل بابت برگزاری چنین برنامه های پربارفرهنگی هنری ادامه داد:هفتکل دارای قومیتها وزبان های مختلفی می باشدکه این گروه توانست به خوبی بااجراهای زیبای خوانندگان فارسی,ترکـی,عربی,بختیاری بدرخشندومردم هم به خوبی ازاین اجرااستقبالی شایانی کردندواینجاجاداردازاداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان بابت تسریع درصدورمجوزتشکروقدردانی کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.