خدمات درمانی تامین اجتماعی در رامشیر

فرزاد شعبانی | خورنا –

#صدای_مردم

رامشیر فاقد درمانگاه تامین اجتماعی است

رامشیر با بیش از ۲ هزار مستمری بگیر و بیش از ۶ هزار سرپرست خانوار بیمه شده که ۴۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات درمانی تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه همانند سایر بیمه شدگان کشور را داراست، که در واقع فاقد درمانگاه تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات درمانی به مستمری بگیران وخانواده های آنان و بیمه شدگان شهر است.

این در حالیست که شهرهای کوچک استان از جمله بندرامام خمینی(ره) از مزیت بیمارستان تامین اجتماعی بهره مند هستند، شهروندان رامشیری از نماینده، فرماندار و ریاست سازمان تامین اجتماعی در خواست رسیدگی دارند.

با توجه به بعد مسافت و هزینه های ایاب و ذهاب اغلب بیماران از مراجعه به شهرهای مجاور منصرف شده و در واقع سودی به بیمه شدگان شهرستان رامشیر نمیرسد.

گروهی از شهروندان نسبت به حل این مشکل پیشنهادی ارائه دادند: اگر احداث بیمارستان ویژه تامین اجتماعی سخت و غیرممکن است، میتوان قسمتی از ساختمان بزرگ بیمارستان رسول اکرم(ص) را به این مسئله اختصاص داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.