با تلاش مهندس علی هزارسی حقوق معوقه پرسنل شهرداری مسجدسلیمان پرداخت شد

میثاق حاجتی/ خورنا:پس از اینکه روز گذشته طی نشست صمیمانه علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با اصحاب رسانه و قلم در خصوص اینکه وی زمانی که سرپرستی را تحویل گرفتند، همه حسابها خالی بود و علاوه بر آن حدود سه میلیارد و پانصد میلیون تومان چک فاقدموجودی حساب صادر و به اشخاص حقیقی و حقوقی تحویل گردیده، و باعث بروز چالش اساسی برای شهرداری گردیده بود، و حقوق نیروهای رسمی و پیمانی عقب افتاده بود.

به گزارش پایگاه خبری خورنا با پیگیریهای ویژه و تلاش مضاعف سرپرست جدید شهرداری صبح امروز حقوق تیرماه پرسنل اداره و بدهی های تامین اجتماعی پرداخت شد، و به زودی با توجه به فصل بازگشایی مدارس پرداخت حقوق نیروهای انسانی و روزمزد در دستور کار خواهد بود.

در روزهای آینده بازهم خبرهای خوبی در راه است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.