توافق پشت پرده ی اوقاف

فرزاد شعبانی | خورنا –

پشت پرده ی توافقات اوقاف، منابع طبیعی و اداره ی ثبت اسناد و املاک چه خبر است؟

در سالهای اخیر اداره منابع طبیعی رامهرمز و اداره اوقاف رامشیر بر اساس یک تفاهم نامه درون سازمانی اقدام به افراز سهم خود در اراضی متعلق به منابع ملی شهرستان رامشیر نموده اند.

بر اساس افراز نامه ها، اداره ثبت رامهرمز به نام اداره اوقاف رامشیر سند مالکیت بر اراضی شهرها و روستاها صادر نموده، حال چند سوال و ابهام در اذهان شهروندان رامشیری بوجود آمده است که مسئولین امر تاکنون به آن پاسخ نداده اند.

۱_ اصولا اداره اوقاف در اراضی ملی چه سهمی می تواند داشته باشد؟
مگر اراضی ملی از ابتدا ملی و متعلق به دولت نبوده اند؟
پس اصولا چه شخصی آنها را به تملک خود در آورده و سپس وقف نموده است؟

۲_ چرا افراز سهم اوقاف و منابع طبیعی و توافقات دو اداره مذکور بی سر و صدا صورت گرفته است؟
مثلا چرا کشاورزانی که در یک روستا نسق دارند و مانند منابع طبیعی و اوقاف مالکیت مشاعی بر اراضی دارند، از توافق دو اداره مذکور و تقسیم اراضی بین اوقاف و منابع طبیعی بی خبرند؟

۳_ به چه دلیل در توافقات منابع طبیعی و اوقاف همیشه زمین های بی ارزش به منابع طبیعی می رسد و زمینهای با ارزش به اوقاف؟
مثلا بخش مسکونی و با ارزش شهر مشراگه شش دانگ در اختیار اوقاف قرار گرفته و بخش های بی ارزش پلاک مذکور در اختیار منابع طبیعی

مسولان اداره اوقاف و منابع طبیعی و به ویژه ثبت اسناد و املاک تا چه زمانی می خواهند سکوت کنند، بی تردید آنها روزی در پیشگاه مردم پاسخگو خواهند بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.