تقدیر فرماندار رامشیر از رییس آبفار

فرزاد شعبانی | خورنا –
گزارش تصویری/

تقدیر فرماندار رامشیر از رئیس آبفار رامشیر به جهت راه اندازی و بهره برداری فاز اول پروژه آبرسانی به روستاهای شاوه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.