روشنگری خورنا، هوشیاری مردم و حمایت فرماندار دلسوز، بنرهای اوقاف را پایین کشید

فرزاد شعبانی | خورنا –

دستور جمع آوری بنرهای اوقاف صادر شد؛ با توجه به پیگیری های رسانه ی خورنا رامشیر و شهروندان غیور رامشیری، سعید فیوضی فرماندار رامشیر با هماهنگی امور عمرانی و حراست فرمانداری دستور به جمع آوری سریع بنرهای اداره ی اوقاف داد.

گفتنی است مخالفت شهروندان رامشیری با اداره اوقاف بر موضوع وقف بودن سه دانگ عرصه(زمین)، ریشه در عدم احراز مالکیت اراضی پلاک ۴۹ دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.