دیدار کسبه شهر با امام جمعه شهرستان آغاجاری در خصوص جمع آوری وسایل بدون گارانتی توسط اداره صنعت و معدن و مشکلات اخیر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.