بررسی جلسه کارگروه آرد و نان آغاجاری

خورنا – بهنام کنارکوهی / به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری، جلسه کارگروه آرد و نان به ریاست محمدعلی صفری معاون فرماندار و با حضور دیگر اعضای عضو کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

صفری در این جلسه ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین گفت: با توجه به اهمیت و نقشی که نان در زندگی انسانها دارد باید دقت و نظارت صحیحی بر امور آرد و نان و فعالیت نانوایی ها صورت گیرد.

اتحادیه صنفی شهرستان باید روند متحدالشکلی برای پخت نان در نظر داشته باشد و هر یک از نانوایی ها ملزم به نصب ساعات کاری خود (ساعت شروع و پایان پخت نان)، تعداد سهمیه کیسه آرد، قیمت نان و تعیین روز تعطیلی نانوایی می باشند و بازرسان صنعت، معدن و تجارت هم کنترل کافی بر آنها به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و نظارت بمنظور ارتقاء کیفیت نان و رعایت نکات بهداشتی در محل نانوایی ها را داشته باشند.

وی وجود جعبه کمک های اولیه و کپسول های آتش نشانی در نانوایی ها به منظور مقابله با خطرات احتمالی را ضروری دانست.

معاون فرماندار همچنین خواستار ساماندهی و نظارت بر توزیع سهمیه آرد در سطح شهر و بخش شد و تاکید کرد که ارائه سهمیه آرد مربوط به روستاها باید با هماهنگی و نظارت بخشدار صورت گیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.