ایجاد اشتغال برای ۴۸۳ نفر توسط ادارات دزفول در سال ۹۶

خورنا – کوروش نوروزی ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: آمار اشتغال سال جاری شهرستان هنوز قطعی نشده اما سهمیه اشتغال به کارادارات و سازمان های دزفول در سال جاری یک هزار و ۲۱۹ نفر تعیین شده است.

وی افزود: در این سهمیه بندی، آمار اشتغال شهرکهای صنعتی، شهرداری ها و مراکز علوم پزشکی و چندسازمان دیگر لحاظ نشده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول، سهمیه تعیین شده برای اشتغال کمیته امداد را ۹۱ نفر برشمرد و گفت: از این میزان تاکنون۲۲ نفر در سامانه ثبت شده است.

نوروزی، تعهد صندوق کارافرینی امید را ۸۰ و آمار ثبت شده این صندوق را ۱۸ نفر عنوان کرد و افزود: سهمیه اداره میراث فرهنگی ۳۰ نفر بوده که به دلیل اختلال سامانه تاکنون موردی ثبت نشده است.

وی بابیان اینکه از چهار سهمیه اداره دارایی موردی ثبت نشده، از محقق شدن ۲۸۱ اشتغال از تعهد ۵۶۵ نفری اداره صنعت،معدن و تجارت خبرداد.

نوروزی بابیان اینکه اداره بهزیستی از ۴۵ نفر تعهد تاکنون اشتغال ۶ نفر را ثبت سامانه کرده افزود: ادارات راه و شهرسازی و فراورده های نفتی تاکنون موردی درسامانه ثبت نکرده اند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول از ثبت اشتغال هشت نفر از سوی اداره فرهنگ و ارشاد و ۱۳ نفر از سوی بنیاد شهید خبرداد و یادآورشد: دانشگاه علوم پزشکی دزفول با وجود اینکه در آمار سهمیه ها حضور ندارد اما توانسته از ابتدای سال تاکنون برای ۱۶ نفر اشتغالزایی ایجادکند.

نوروزی با بیان اینکه جهادکشاورزی از ۱۱۰ نفر تعهد خود تاکنون موفق به اشتغال به کار برای ۱۲ نفر شده است، گفت: فنی و حرفه ای نیز۱۰ نفر تعهد داشته که تاکنون پنج اشتغال را در سامانه ثبت کرده ضمن اینکه سازمان حمل و نقل نیز هر ۱۱ تعهد خود را محقق کرده است.

وی یادآور شد: بنابراین شهرستان دزفول در سال ۹۶ از میزان تعهد اشتغال به کار برای یک هزار و ۲۱۹ نفر، تاکنون موفق به ثبت اشتغال برای ۴۸۳ نفر شده که درواقع ۳۹ درصد از این روند طی شده است.

نوروزی درپایان گفت : ادارات و سازمان ها بایدطرح های اشتغالزایی خود را برای ماارسال کنند اما متاسفانه جز بانک صادرات، آموزش و پرورش و اداره صنعت و معدن مابقی در این زمینه همکاری نداشته اند که باید در این زمینه اقدام کنند.

میزان تعهد به اشتغال شهرستان دزفول در سال گذشته یک هزار و ۲۲۳ نفر بود که با تحقق ۱۷۰ درصدی در استان رتبه اول را کسب کرد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.