فردا آخرین روز نقل وانتقالات؟!

 

به گزارش “پایگاه خبری خورنا”، محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ عنوان کرد: در روزهای گذشته برخی باشگاه های لیگ برتری و لیگ یک به طرق مختلف خواستار تمدید مهلت زمان نقل و انتقالات شدند، در شرایطی که طبق قوانین فیفا این موضوع امکان پذیر نیست.

محمودزاده با اشاره به زمان شروع و پایان نقل و انتقالات ادامه می دهد:  به هیچ عنوان زمان نقل و انتقالات تابستانی که از ابتدای فصل شروع شده و فردا یعنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۶/۹۶ خاتمه می یابد، قابل تمدید نیست.

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ با ذکر دلیلِ این قاطعیت، خاطرنشان کرد: دلیل عدم تمدید هم وجود مقررات و آئین نامه های فیفا است نه سلیقه ما.  به دلیل اینکه زمان نقل و انتقالات تابستانی ابتدای فصل نمی بایست از ۸۴ روز یعنی ۱۲ هفته بیشتر شود. این موضوع هم به خاطر وجود مقررات بین‌المللی است که متن صریح قوانین فیفا است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.