طَبلِ توخالیِ اوقاف رامشیر

فرزادشعبانی|خورنا –

طَبل توخالیِ اوقاف رامشیر

طی چند روز اخیر اداره اوقاف رامشیر در سطح شهر اقدام به نصب بنرهایی مبنی بر مراجعه ی مردم به اوقاف به منظور دریافت سند ششدانگ اعیان (ساختمان) و سه دانگ عرصه ( زمین ) نموده است.

موضوع سنددار شدنِ خانه ها و زمین های رامشیر از این قرار است که؛ اوقاف مدعی است سه دانگ عرصه (زمین) موقوفه است و سه دانگ دیگر آن را که موقوفه نیست، از کشاورزان خریداری نموده اند و برخی را نیز دولت واگذار کرده است.

اکنون باید دید اگر یک شهروند اقدام به طی کردن مراحل اوقاف کند چه اتفاقی خواهد افتاد:
اوقاف نخست برای سه دانگ زمین خود با متقاضی اجاره نامه با مبلغی ناچیز منعقد می کند، بدین ترتیب شهروند رسما پذیرفته است که سه دانگ زمین، متعلق به اوقاف است غافل از اینکه سال های آتی مبلغ قرارداد روند افزایشی پیدا خواهد کرد، زیرا از این پس این اوقاف است که تعیین تکلیف می نماید و نارضایتی و شکایت مستاجر هم راه به جایی نخواهد برد؛ چون به استناد اجاره نامه، حق به اداره ی اوقاف داده خواهد شد.

حال به عنوان مثال شما این ریسک را پذیرفتید و قراردادی فی مابین منعقد شد، به دلیل عدم وجود اداره ی ثبت املاک در رامشیر، اوقاف شما را به اداره ی ثبت املاک رامهرمز ارجاع می دهد ولی در آنجا نیز سندی داده نخواهد شد، زیرا برای سه دانگ دوم، که از کشاورز یا آنچه دولت داده است، سندی لازم است تا از سند کسر شود، از طرف دیگر سند مزبور، سندِ مادر نیست بنابراین امکان دریافت سند، جزء در برخی مناطق ( از حوالی مسجد امام خمینی (ره) تا مسجد حضرت رسول (ص) ) آن هم مشروط بر اینکه سابقه ثبت در اداره اسناد و املاک داشته باشد.
در واقع شما با اوقاف قرارداد منعقد می کنید اما هیچ سندی دریافت نمی کنید، زیرا برای سه دانگ دوم باید یک کشاورز سند دار با خود برده تا از سند وی کسر نمایند، که مسلماً هیچ کشاورزی حاضر به انجام این کار نیست و اگر تن به این خواسته بدهد به دلیل عدم وجود سند مادر امکان آن فراهم نیست.

نکته جالب ماجرا اینجاست که اوقاف قریب به یقین از موضوعِ عدم واگذاری سند توسط اداره ی ثبت املاک اطلاع دارد اما از بی اطلاعی شهروندان سوء استفاده می کند.
جای بسی تاسف است که در این شرایط مبهم و پیچیده، هیچ شخص یا گروهی برای حل این معضل پیش قدم نمی شود به همین جهت اوقاف که داعیه ی شرع گرایی دارد اینگونه در پی اغوای مردم محروم و زحمتکش رامشیری است

در پایان شهروندان عزیز می توانند برای حصول اطمینان در مورد ادعای فوق از اداره ی ثبت اسناد و املاک استعلام کنند تا ناخواسته در این زمینه متضرر نشوند.

سرپرست خورنا رامشیر: فرزاد شعبانی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.