کمی به خرمشهرفرصت تنفس بدهید

خورنا – مدتهاست که وضعیت خدمت رسانی به مردم درخرمشهر آنگونه که باید باشد، نیست. بقول امام جمعه محترم خبرهای خوشی ازادارات به گوش نمی رسد.بی نظمی، عدم شا یسته سالاری وتوجه به حاشیه بجای متن(وظیفه خدمت به ملت)پاشنه آشیل خرمشهرشده است.
ازهرسونوایی بگوش می رسدکه همگان راناراحت می کند.گویی دست های پشت پرده نمی خواهند ادارات خرمشهر آرام بگیرند.ازهرسوی آوای عدم استقراروعدم رضایت بگوش می رسد.نه کارمندآرامش داردونهارباب رجوع رضایت.
این ناراحتی های حالاشده قوزبالاقوز.
مشکلات روزمره کم بودوالان این وضعیت هم اضافه شد.
ای کاش بازیگران پشت صحنه کمی به خوداستراحت بدهندوبه مردم فرصت تنفس.
بنظر می رسدکه وقت آن رسیده است ، فرصت کمی تنفس…
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.