لزوم ترویج فرهنگ صحیح حزبی

خورنا- لزوم کار گروهی دیر زمانیست که از زبان وفکر روشن اندیشان و نخبگان اجتماعی ایران جاریست. اما این نکته که بهره وری این موضوع تا چه حد رشد و موفقیت و تثبیت در اجتماع و افعال ما پیدا کرده است محل اختلاف نظر است.

در این میان بهره وری از خردجمعی درحوزه سیاست بعنوان حوزه سرنوشت ساز اجتماع بیشتر از بقیه حوزه ها احساس میشود.

حوزه ایی که با تعریفهای غلط از سیاست و خردورزی بجای آنکه محل اجتماع آرا باشد محل نزاع و کشمکش هایی است که گاه واقعا درعمل هیچ تناقض و اختلافی باهم ندارند.

تاکید بر نقش گروه ها و احزاب در پیشبرد این فرهنگ سازی مدتهاست موضوع داغ محافل سیاسی است.

هرچند متاسفانه با گذشت حدود صد سال از تشکیل اولین احزاب در ایران هنوز هم مهمترین کارکرد احزاب کنش و واکنشهای کوتاه مدت در رقابتهای انتخاباتی و سوء استفاده از نام احزاب و شخصیت سازی های گروهی کوتاه مدت است.

اماشاید اکنون با فاصله ای که تا انتخابات های بعدی وجود دارد بتوان به نقشهای دیگر احزاب در هم اندیشی میان افکار و آرا پرداخت.

دراین میان و دربحثهای داغ این روزها تشکیل کابینه جدید بهترین موضوع برای امتحان یک هم اندیشی اجتماعی به نظرمیرسد. مسلما دولت قوی دولتی نخبه سالار و متعهد به اصول نظام است.

از آنجا که احزاب به تبع ماهیت خود بیشتر در حوزه سیاست عملی فعالیت دارند شاید گزینه مناسبی برای پیشنهادهای منطقی تر و علمی و عملی تر افراد برای احراز پستهای وزارت باشند.

شناخت احزاب از افراد فعال، همکاری و میزان تعامل پذیری وشناخت توانایی افراد در پستهای قبلی به احزاب این امکان را میدهد که مشاورینی قابل اعتماد برای رئیس جمهور محترم در انتخاب افراد کارآمد باشند، بدیهی است این مشاورت کاملا تفاوت اساسی با سهم خواهی های غیراخلاقی و غیرفنی دارد.

از این طیف گسترده ای از احزاب اصلاح طلب شهرستان اندیمشک بر اساس سوابق علمی و عملی قدرتمند و حس تعامل پذیری وپیروی از ارزشهای انقلابی و با در نظر گرفتن تدبیرهای آگاهانه در اجماع و ایجاد اتحاد بین اقشار و احزاب خوزستان توسط دکتر قبادیانی در مدت رقابتهای انتخاباتی در خوزستان بعنوان گزینه ای کاردان و متعهد به دولت محترم خصوصا جناب رئیس جمهور محترم پینشهاد میکنیم از وجود این چنین فرد لایقی که از یک سو تمامی تواناییهای احراز پست وزارت را دارا میباشند و از سویی دیگر بعنوان نقطه عطفی در اتحاد خوزستان به شمار میروند استفاده نموده و در پستهای خطیر وزارت از وجودشان بهره ببرند. به امید آنکه تمامی احزاب با پیشنهاد منطقی خود و نه سهم خواهی های غیرمنطقی به ایجاددولتی قوی و یکدست یاری برسانند.

مهدی قلی کیانی
دبیر حزب همبستگی ایران اسلامی در اندیمشک

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.