فرآیند بررسی انتخاب شهردار بعد از گذشت ۳ ماه در بندرامام خمینی ره

باقر گل فر- خورنا:با گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات شوراها و تا امروز شورای پنجم؛ ۹ جلسه بصورت غیر رسمی برگزار کرده اند.
منتظر منصوری دبیر شورای پنجم در گفتگو با خبرنگار خورنا گفت: تعیین و تصویب مشخصه های عمومی و اختصاصی شهردار آینده بندرامام و فرآیند انتخاب شهردار است که دبیر منتخبین شورای شهر بندرامام به تشریح این مصوبات می پردازد.
مشخصات عمومی شهردار بندرامام در جلسه سوم و در ۱۵ بند نسبت به تدوین شاخص های کمی و کیفی به تصویب کل اعضاء رسید و در آخرین جلسه نیز فرآیند و زمان بندی انتخاب شهردار مشخص شد.
دبیر شورای پنجم در ادامه درباره فرآیند انتخاب شهردار گفت: اعضای محترم دوره پنجم شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) طی جلسات متعدد پس از تبادل نظر، همفکری و تشریک مساعی در خصوص نحوه انتخاب شهردار بندر امام خمینی (ره) از تاریخ ۱۱ خرداد تا ۱۷ تیرماه نسبت به اعلام فراخوآن جهت تحویل رزومه کاری و برنامه های مدیریت شهری به امور اداری شورای اسلامی شهر اقدام و در همین راستا دو مرحله تعریف شد که برای هر مرحله ۲ فرم شامل شاخص های مدیریتی کمی و کیفی در نظر گرفته شد.

در مرحله اول حدود ۳۰ نفر متقاضی پست مدیریتی شهرداری شدند که از بین این تعداد ۲۳ نفر بومی و ۷ نفر غیر بومی بودند. پس از بررسی رزومه کاری و برنامه ها و جمع بندی آنها، در پایان مرحله اول، ۱۲ نفر توانستند به مرحله دوم راه یابند که ۹ نفر بومی و۳ نفر غیر بومی هستند.
در مرحله دوم که از تاریخ ۹۶/۰۵/۲۲ آغاز می شود، هر روز ۳ نفر برنامه های پیشنهادی خود را در محل سالن اجلاس شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) به اعضای محترم دوره پنجم ارائه می دهند.
متقاضیان می بایست بصورت منطقی و مستدل از برنامه های خود دفاع کنند. این برنامه ها می بایست کاربردی و اجرایی بوده ودر قالب چشم انداز چهارساله، دارای ابتکار و خلاقیت و نوآوری بوده و رویکردهای اساسی آن در مدیریت شهری بندرامام با بودجه هماهنگی و همخوانی داشته باشند.
در نهایت اعضای شورا پنجم در این مرحله نیز پس از بررسی برنامه های متقاضیان و ارزیابی ، ۵ نفر را در ابتدای شهریور ماه به عنوان گزینه های نهایی انتخاب و در پایان مرحله دوم از بین ۵ نامزد ۱ نفر راکه حائز اکثریت امتیاز و آراء می گردد به عنوان گزینه نهایی در پست مدیریت شهرداری (در سمت شهردار) انتخاب و معرفی می نمایند.

فرآیند مدیریتی دوره پنجم شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) در انتخاب شهردار:

۹۶/۰۳/۱۱ شروع فراخوان

۹۶/۰۴/۱۷ پایان أخذ رزومه کاری و برنامه های مدیریت شهری بندر امام خمینی (ره)

۹۶/۰۴/۲۱ مرحله اول: اعلام برنامه و ارائه آن توسط متقاضیان پست مدیریت شهری بندر امام خمینی (ره)

۹۶/۰۵/۲۲ مرحله دوم: اعلام برنامه و ارائه آن توسط متقاضیان پست مدیریت شهری بندر امام خمینی (ره)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.