در جلسه پیگیری مصوبات دولت در مورد خوزستان:

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با زرنگی بخشی از اعتبارات امسال ما را حذف کرده است

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه پیگیری مصوبات دولت، محمدرضا شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، گفت: ما در ارتباط با بحث آبرسانی واقعا نگرانیم الان پنج ماه از سال می‌گذرد و تاکنون هیچگونه تخصیصی از سال ۹۶ داده نشده است و در هر صورت داریم نصف زمان رو از دست می‌دهیم.

وی افزود: عدم تخصیص اعتبارات به دلیل هم زمان شدن با انتخابات ریاست جمهوری شاید توجیه پذیر بود ولی از الان به بعد تخصیص نیافتن اعتبارات توجیه پذیر نیست و باید تخصیص‌هایی که هست داده شود تا بتوانیم طرح‌هایمان را اجرایی کنیم.

شمسایی در مورد اعتباراتی که از طریق تبصره ۳۶ و به صورت اسناد خزانه تخصیص داده میشود اظهار کرد: از آنجایی که استفاده از اسناد خزانه، مشکلاتی دارد از جمله اینکه باید ابتدا براساس یک روند زمانبری به پول تبدیل شده و بعد به دست پیمانکار برسد، واقعا از این لحاظ مشکل ساز هستند .پس بنابراین با توجه به این مسائل باید گفت که به طور واضح شش ماه از سال با توجه به عدم تخصیص اعتبارات هدر رفته است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: درصد اعتباری که امسال از اسناد خزانه به سازمان آب و برق خوزستان، اختصاص یافته خیلی فاصله دارد با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پولی که قرار بوده که در سالجاری به ما تخصیص پیدا کند؛ البته این مبلغ که بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیارد تومان است، هنوز به سازمان داده نشده است.

وی در جواب استاندار خوزستان که گفته بود امسال به سازمان آب و برق خوزستان تاکنون نزدیک به ۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار داده شده اظهار کرد: این مبلغ از اعتبارات سال ۹۵ بوده که بصورت اوراق خرانه به سازمان آب و برق خوزستان داده شده است‌ و گرنه از اعتبارات امسال تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است.

مدیر عامل آب و برق خوزستان عنوان کرد:متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با زرنگی بخشی از اعتبارات سال گذشته را در اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی امسال ما، لحاظ کرده است؛ در صورتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف بوده که در سال ۱۳۹۶ یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را به سازمان آب و برق خوزستان پرداخت کند.

وی در پایان ضمن ابراز گلایه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از آنجایی که از سالهای قبل همچنان کلی بدهی داریم نباید به این طریق با ما برخورد شود؛ با همین کاری که سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داده، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان یا چیزی در حدود یک سوم اعتبار مورد نیاز سازمان آب و برق خوزستان را بدون هیچ دلیلی حذف کرده‌ است؛ در هر صورت ما نسبت به این اقدام برنامه و بودجه معترض هستیم و به هیچ عنوان قبول نداریم که پول سال ۹۵ را در سال ۹۶ قرار بدهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.