رحمانی با حضور در هیات فوتبال قراردادش را با استقلال اهواز ثبت کرد

فیروز بیگلری/خورنا،سیدیحیی رحمانی بازیکن ایذه ای فصل گذشته تیم فوتبال نفت وگاز گچساران که دیروز با استقلال توافق کرد امروز با حضور در هیات فوتبال خوزستان قراردادش را ثبت کرد.
سید یحیی رحمانی پیانی از جمله بازیکنانی است که چند پیشنهاد داشت که سرانجام به تیم اول فوتبال خوزستان استقلال اهواز پیوست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.