انتخابات ۲۹ اردیبهشت شورای شهر رامشیر، حجت را بر منتخبین تمام کرد

خورنا –  رای مردم رامشیر در انتخابات ۲۹ اردیبهشت شورا ی شهر، حجت را بر منتخبین تمام کرد

شرکت شهروندان در انتخابات ، یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی است ، که از جنبه ی کمی و کیفی اهمیت دارد. شهرستان رامشیر در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ شاهد حضور پرشور شهروندان در انتخابات شوراها بود ، که از لحاظ کمی قابل توجه و شایسته ی تقدیر است ، و از جهتی ، حامل پیام مهمی ست که با کمی تامل به تغییر بیش از ۶۰درصدی اعضای منتخب شورا ، می توان به آن که همانا ضرورت تغییر در مدیریت شهرداری است ، پی برد. تغییری که زمینه آن ، اعتراضات و نارضایتی های بود که شهروندان در سال های گذشته بارها به روش های مختلف نسبت به مدیریت شهرداری اعلام می داشتند ولی متاسفانه اراده یا گوش شنوایی برای رسیدگی نبود ، لذا شهروندان این بار از فرصت انتخابات استفاده کرده و مراتب اعتراض خود را در صندوق های رای انداختند تا ضمن ادای تکلیف و سلب رای اعتماد از شورای دوره قبل ، هشداری هم به منتخبین شورا جدید باشد ، که مردم عقد اخوت با کسی نبسته و چک سفید امضاء به کسی نداده اند و درصورت اهمال کاری ، اعضای جدید شورا نیز به سرنوشت سلف خویش دچار خواهند شد و این چهار سال هم خیلی زود به سر خواهید رسید و خیلی زود دیر خواهد شد.

بر این اساس نیاز است که منتخبین شورا به پیام نهفته در آرای موکلین خود توجه کنند وصادقانه انتظارات آنها را برآورده کرده و دراولین حضور در ساختمان شورا ، ضمن تلاش در حفظ همدلی اعضا ، به شهروندان نشان دهند که علاوه بر شنیدن شدن پیامشان ، با مقاومت در برابر فشارهای محفلی و غیرسازنده ، آگاهانه فردی را بر مسند ریاست ساختمان خیابان ولی عصر بنشانند که :

از لحاظ شخصیتی فردی شایسته ، مومن و متعهد ، پاکدست و دلسوز شهر و شهروندان باشد.

بتواند ضمن حفظ جایگاه شهرداری ، توانایی تعامل سازنده ای با مسولین شهری و استانی را داشته باشد و بدون هیچ گونه تفرقه افکنی ، در راستای منافع همه ی شهروندان تلاش نماید.

حتما، متخصص در امور شهری و آشنا به قوانین و قانون مند باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.