همسطح سازی پیاده رو و تعریض خیابان منتهی به فرهنگسرای فردوسی+تصاویر

خورنا –   خیابان منتهی به فرهنگسرای فردوسی بندرماهشهر در ناحیه صنعتی بهسازی و تعریض شد.

به گزارش خورنا، پیاده روی خیابان منتهی به فرهنگسرای فردوسی بندرماهشهر در ناحیه صنعتی بهسازی و همسان سازی شد و خیابان مربوطه نیز تعریض و روکش آُسفالت شد.

در چند سال اخیر شهرداری بندرماهشهر در خصوص همسان سازی پیاده روها و تعریض خیابانها اقدامات کم نظیری انجام داده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.