دوقطب سیاسی در راه است

خورنا –‌ اکبر ظریفی: مشکلات پیش آمده برای جریان از نفس افتاده اصول گرایی در دوره احمدی نژاد،اندک امید بستگان به این روش در میان اقشار گوناگون مردم را به کلی نا امید کرده است.اگر این ناامیدی در سطوح عامه مردم کاملا تبیین نشده است به این دلیل است که دولت آقای روحانی شعاری داشت به نام اعتدال! این روش کمک بسیار زیادی کرد به آن دسته از اصول گراهایی که منتظر فرصتی بودند تا از موقعیت های ایجاد شده به دست اصلاح طلب ها استفاده کرده و خودرا در سپهر سیاسی بیازمایند.*

*دور دوم دولت روحانی،به نظر می آید یک ویژگی استثنایی دارد وآن این است که صحنه رقابت سیاسی را از گذشته شفاف تر می کند اما با رویکردی تازه.*
*در یک سو اصلاح طلب ها هستند که آنها هم دارند پوست اندازی می کنند،یعنی عده ای علاقه ندارند به سیاق قبل کنش اصلاح طلبی را ادامه دهند و خیلی زود است که راهشان را در خیابان فرعی و موازی با دیگر گروه ها ادامه دهند،گروهی از اصول گراهای تند رو نیز که راهشان را مدتهاست کج کرده اند هستند که آنها هم میل دارند خودشان راهشان را برگزیده و ادامه دهند.می ماند دو طیف:یکی گروه های سیاسی اصلاح طلب که با التجاء به خاتمی دور هم جمع هستند و به کمک و راهنمایی های او کار را به پیش خواهند برد و بنابه مطالعات میدانی حاصل از انتخابات های اخیر،بیشترینه جمعیت کنش مند را به پشتیبانی دارند.گروهی دیگر که در دولت قبلی آقای روحانی خود را با نام اعتدال و معتدل و اینگونه اسامی می نامیدند، هستند که اتفاقا برخی از آنها در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر،تمام قد به پشتیبانی روحانی در نیامدند،پس در این دوره تازه نمی توانند ادعای خواستن موقعیت و …داشته باشند.پس تلاش می کنند خود را به عنوان یک گروه سیاسی پر رنگ تر مطرح کنند و واماندگان از قافله اصول گرایی را که چند سالی هست بلاتکلیفند،به خود جذب کنند.*
*باری،با این وجود،فردای سپهر سیاسی ایران از نیروهای اصلاح طلب و معتدل ها شاکله اصلی را خواهد داشت،مابقی دیگر، گروه های ریز به حساب خواهند آمد .*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.