اینجاایران است دیاربزرگ مردان وشیرزنان

خورنا - با آرزوي قبولي طاعات وعبادات تمام مسلماناني که این روزهای سخت،با دلهره سحر را به افطار میرسانند و روزه را با اشك افطار ميكنند. بعد از گذشت سالها علوم پیشرفت کرد و ابزار تصوير برداري و تلفنهاي هوشمندي كه براي ثبت بهترين لحظات انساني به دست بشر رسيد، ولي شد ابزاري براي نمايش وحشيگري و قصاوت قلبها.

خورنا –  با آرزوی قبولی طاعات وعبادات تمام مسلمانانی که این  روزهای سخت،با دلهره سحر را به افطار میرسانند و روزه را با اشک افطار میکنند. بعد از گذشت سالها علوم پیشرفت کرد و ابزار تصویر برداری و تلفنهای هوشمندی که برای ثبت بهترین لحظات انسانی به دست بشر رسید، ولی شد ابزاری برای نمایش وحشیگری و قصاوت قلبها.

 تا جایی که باافتخار ، تمام اجساد را هزاران بار تیرباران میکنند واز ترس و کوچکی خودشان فیلم میگیرند. بزدلی خودرا باتیرباران اجساد به نمایش می‌گذرانند.
 کودکان وبچه ها ی بی دفاع را زیر لگد ومشت خود خونین کرده  و یا معصومیت کودکی را تبدیل به سلاحی برای کشتار میکنند.
حتی حیوانات هم دست به چنین عمل وحشیانه ای نمیزنند گرگها بچه های بی مادر را بزرگ میکنند آنگاه انسانها به همدیگر میگویند گرگ صفت بزدلان فقط از صفت گرگ درندگی را اموختن. این بط دلان بعداز جنایت وحمله به کودکان
از انها فیلم میگیرند و در دنیای مجزای به صحنه نمایش میگذارند. کشتن کودک وزنان بی سلاح که هنر نیست .
جنگیدن با کسی که در برابر تو و خاک و ارمانت ،لشکرکشیده و تا دندان مسلح کرده جهاد است ،یعنی مردانه پا به صحنه مبارزه بگذاری نه لباس زنانه بپوشی و حتی ،،نر ،،بودن جنسیت خودت را هم مخفی کنی.
به هوش باشید اینجا سوریه یا عراق یایمن و لیبی و…نیست.
 غیورمردان ما، زنان غیرتمند ما ،با جان ودل از آرمانها و تمامیت ارضی خود و خاک وطن  دفاع کردند آنجا که لازم بود روی مین پیاده روی کردند.
ایران همیشه پایدار ،مردان وزنان غیوری دارد که در هرزمان در هر شرایطی برای دفاع از ناموس و خاک وشرفش میجنگد.
غیرتمندان ایران هیچگاه اجازه نمیدهندافرادسودجوبه اهداف شوم خود برسند.
خائنان بی غیرت ونادان به هوش باشیداینجا ایران است وهیچ چیز باعث نمیشود که اجازه بدهیم یک وجب از خاک ایران عزیز کنام موشهای زباله خور بشود.جای موشها در فاضلاب است ولیاقتش بیشتر  از سم نمیباشد.
 به گوش باشید وبه هوش ایرانیان از سلاله آرش کمانگیر وکاوه آهنگران تا صیاد شیرازی و جهان آرا وموسوی هستند.
روی سخنم باشماست،، تمام ملتهای دنیا سران وبزرگان ومدیران کشورهای تمام دنیا شما که همگی پست ومقام وجاه وشان وشوکت خودتان را دارید چه شده ازچه میترسید،میخواهید کجای دنیا را بگیرید قارون باان همه ثروتش یک متر کفن ویک متر زمین خاکی جایش شد.
چرا اجازه میدهیدافراد سود جو تن وجان مردم دنیا را به لرزه در بیاورندشماهم فرزندو نوه ونتیجه دارید بامرگ شما خاندان شماپابرجا هستند حق زندگی دارند،
بجای هزینه برای ساخت اینهمه  جنگ افزار، این همه مواد وبمبهای شیمیایی و خانمان سوز ،جلوگیری از فقر بیماری جهل سرلوحه زندگیتان کنید.
هیچ فرقی ندارد این انسانهای بدبخت وناتوان وسود جو به همه جای دنیا رخنه میکنند وروزی دست نشانده خودتان تیشه به ریشه شمامیزنندیادتان باشد خود کرده را تدبیر نیست.
ما مردم ایران بیدار و هوشیاریم و سرپا مسلح و آماده برای دفاع از خاک ومیهن خود هستیم
ما ایرانی هستیم و ما برای وطنمان از جان ومال  خود گذشت میکنیم ما مسلمان هستیم .
تسلیت به مردم کشورم برای این فاجعه تکان دهنده ومصیبت بار
تسلیت…
فاطمه پوراکرمی ازخرمشهر

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.