حضور شهردار بندر ماهشهر در گفتگوی ویژه خبری صدا وسیمای مرکز خوزستان

شهردار بندر ماهشهر روز چهار شنبه 10 خرداد با حضور در گفتگوی ویژه خبری ساعت 23:00 صدا و سیما استان خوزستان به بررسی عملکزد وبیان اهداف پیش روی شهردار بندر ماهشهر می پردازد

خورنا –شهردار بندر ماهشهر روز چهار شنبه ۱۰ خرداد با حضور در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰ صدا و سیما استان خوزستان به بررسی عملکزد وبیان  اهداف پیش روی شهردار بندر ماهشهر می پردازد

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.