انتصاب معاون دریایی و بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی حکمی معاون دریایی و بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر را معرفی کرد.

خورنا –  معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی حکمی معاون دریایی و بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر را معرفی کرد.

 محمد سعیدنژاد بر اساس پیشنهاد مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر با صدور حکمی مهران میدری را به عنوان معاون دریایی و بندری این بندر منصوب کرد.

میدری یک ماه گذشته پس از انتصاب احمد شهریاری معاون اسبق دریایی و بندری خرمشهر بعنوان مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش، عهده دار سمت سرپرستی معاونت دریایی و بندری خرمشهر شده بود.

میدری پیش از این سمت رییس اداره امور بندری بندرخرمشهر را برعهده داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.