برگزاری سمینار آموزشی انگیزش سازمانی در بندرخرمشهر

خورنا - سمینار تخصصی با موضوع انگیزش سازمانی با حضور مدیر کل و کارکنان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به مدت یک روز در محل سالن اجتماعات این بندر برگزار شد.

خورنا – سمینار تخصصی با موضوع انگیزش سازمانی با حضور مدیر کل و کارکنان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به مدت یک روز در محل سالن اجتماعات این بندر برگزار شد.

این سمینار با هدف توانمند سازی و ارتقای انگیزش کارکنان بندرخرمشهر و در راستای آموزش مدیریت سازمانی که از شش ماه گذشته در قالب ده دوره آموزشی برای کارکنان سازمان بنادر تدوین شده برگزار شد.

در این سمینار عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ابتدا در خصوص موضوعاتی از قبیل مؤلفه های سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی، تئوری پیچیدگی، کاربرد سیستم های غیرخطی در علوم مختلف و… توضیحاتی ارائه داد.

بابک ضیاء ارتقای انگیزش، بهره وری پایدار و تغییر و نوآوری را از جمله اهداف مهمی که هر مدیری در سازمان دنبال می کند عنوان کرد.

وی در ادامه ضمن بیان مباحثی پیرامون مدیریت ادراک پرسنلی و مدل های مدیریت تغییر سازمانی، زیر ساخت تمام حرکت ها در سازمان ها را مدیریت سرمایه انسانی دانست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.