شروع مبارزه با آفت کرم میوه‌خوار خرما

خورنا –
شروع مبارزه با آفت کرم میوه‌خوار خرما
با توجه به فصل ظهور آفات نخیلات علی الخصوص کرم میوه خوار خرما که در منطقه به نام حمیره معروف است مبارزه با این آفت در منطقه شروع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با بیان خبر فوق گفت : هر ساله در قالب اجرای برنامه شبکه مراقبت نخیلات از عوامل زیان رسان، با نظارت کارشناسان ناظر حفظ نباتات کنترل آفات نخیلات با همراهی کارشناسان مسئول پهنه ها انجام میشود.
شهیب زاده کرم میوه خوار خرما را از آفات موجود در باغات معرفی کرد و گفت: در چند سال گذشته این آفت خسارت جدی به نخلداران وارد نکرده است و اگر ریزش تا ۱۵ درصد باشد نیز هیچ مبارزه شیمیایی با آن صورت نمیگیرد.
ناجی شهیب زاده با بیان این مطلب که رتبه نخست تولید محصول سالم خرما در استان در سال گذشته به شهرستان آبادان تعلق دارد افزود: سعی بر این است که در مبارزه با آفات و بیماری های نخیلات، مبارزه شیمیایی در مرحله آخر باشد و ابتدا از روشهای مکانیکی، زراعی و در صورت وجود بیولوژیکی استفاده شود، لذا خرمای تولید شده در آبادان به لحاظ سلامت و عاری بودن از باقی مانده سموم شیمیایی بسیار مطمئن و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.