اعتراض قریب به سی نفر از کاندیداهای شورای شهر خرمشهر به مجموع آرا اعلام شده

خورنا : در آخرین روز مهلت اعتراضات، امروز دوشنبه مورخ یکم خردادماه، قریب به سی نفر از نامزدهای پنجمین دوره شورای شهر خرمشهر اعتراض رسمی خود را به مجموع آرا اعلام شده، تقدیم فرمانداری نمودند، طی این اعتراض، کاندیداهای معترض، تقاضای دسترسی به ریز آرا به تفکیک حوزه های انتخابیه را نمودند که تا کنون با مقاومت از سوی فرمانداری روبه رو شده است. این عدم همکاری فرمانداری، سبب شده که کاندیداهای معترض، بر مواضع خود پایداری بیشتری نشان دهند و بر شبهات افزوده است.
علاوه براین، کاندیداهای معترض، درحال آماده نمودن شکایت دیگری خطاب به دادستان محترم خرمشهر در رابطه با تخلفات آشکار خرید و فروش آرا و عدم رسیدگی هیأت های نظارتی به این مورد، درحال آماده شدن است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.