مدیر حمل و نقل و تاکسیرانی ایذه خبر داد :بزودی دستگاه کارتخوان درتاکسی های شهری ایذه نصب می شود

به گزارش خورنا از ایذه،مهندس مظفرکیانی ده کیان مدیرحمل ونقل، ترافیک وتاکسیرانی شهرداری ایذه با اعلام این خبرافزودباجلسه ای که باجناب آقای افشنگ رئیس بانک قوامین ایذه داشتیم مقررگردیدکه هماهنگی های لازم باسرپرستی بانک های قوامین استان خوزستان درخصوص نصب کارتخوان درتاکسی ها وانعقادقراردادبا واحد تاکسیرانی بعمل آید
ده کیانی افزودبه منظوراخذ کرایه های واقعی از همشهریان وجلوگیری ازهرگونه سوء استفاده جهت دریافت کرایه های اضافی دستگاه های کارتخوان ویژه تاکسی نصب خواهدشد مدیرتاکسیرانی ایذه ضمن بیان اینکه کارتخوان به یکی ازملزومات واجب تاکسی ها تبدیل شده است:تصریح کرد باتوجه به معضل پول خردواینکه هرساله افزایش کرایه هابه یک عدد رند نمی انجامد داشتن کارتخوان درتاکسی امری ضروری است.
وی افزوددراین دستگاه ها بصورت خودکارمسیرهاو نرخ کرایه ها تعبیه شده ومورد استفاده شهروندان قرارمی گیرد.

خبرنگار : فیروز بیگلری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.