انتخابات مظهر تجلی اراده مردم به قلم حسین قنبری

میثاق حاجتی/ خورنا –:انتخابات مظهر تجلی اراده مردمی است که سعی در تعالی و اصلاح امور خویش دارند و با آرا خود ،جامعه ای بنا مینهند بر بستر توسعه و مردم مداری که در آن این مردم هستند که برای خود تصمیم میگیرند و اراده و خواست خود را به منصه ظهور میگذارند.


یکبار دیگر ایران اسلامی اماده برگزاری انتخاباتی دیگر شده است،از یک سو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری و از سوی دیگر انتخابات سرنوشت ساز شورای شهر.
بیایید بار دیگر با یکدیگر عهد ببندیم که هیچ چیز را فدای ایرانمان و میهنمان نکنیم و شایسته ترین را برگزینیم و بیایید با یکدیگر هم قسم شویم تا فردایی روشن برای شهر و دیارمان با انتخاب اصلح ترینها انتخاب کنیم.
یادمان نرود برای اینکه ایران ما آباد سرافراز باشد ،رنج دوران برده ایم و استوار در مقابل شرق و غرب ایستادگی نمودیم تا که سرزمینمان آباد بماند و یک وجب از خاکش را بیگانه ای غصب ننماید.
امیدوارم با یاری خداوند متعال و اتکال به مردم محوری ،شایسته سالاری و استفاده از خرد جمعی،نظر و رای افراد کاردان،استفاده از ظرفیت جامعه بانوان و تکیه بر کلام مقام معظم رهبری در مورد شعار سال که اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال)میباشد ،اهتمام ویژه ای مبذول فرمایید.
اینجانب از مردم شریف مسجدسلیمان به واسطه حسن اعتماد ،تشکر و قدر دانی مینمایم و به عنوان برادر کوچکتان همواره در کنارتان خواهم بود و شعارهایی را که از ابتدا بر آنها تکیه داشتم را تا رسیدن به نتیجه نهایی پی گیری خواهم نمود .
لذا از مردم خوب و فهیم مسجدسلیمان درخواست مینمایم بار دیگر حماسه ای جاودان را خلق نمایند و با حضور گسترده در حوزه های رای به تمامی دنیا نشان دهند که ایران محور همدلی و وحدت مردمانش میباشد.
زنده باد ایران ،زنده باد اسلام

حاج حسین قنبری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.