طی حکمی از سوی دکتر کهرام مهندس ابراهیم صفرنژاد به عنوان نماینده‌ی ستاد مرکزی دکتر روحانی جهت حضور در فرمانداری برای شمارش آرا معرفی گردید

میثاق حاجتی/ خورنا:طی حکمی از سوی دکتر کهرام رئیس ستاد انتخاباتی استان خوزستان مهندس ابراهیم صفرنژاد به عنوان نماینده مرکری ستاد مرکزی دکتر حسن روحانی جهت حضور در محل سایت شمارش آرا دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان مسجدسلیمان معرفی میگردد.

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.