انتقاد شدید در انتصاب سیاسی تعجب برانگیز سرپرست هیت نجات غریق شهرستان مسجدسلیمان

میقاق حاجتی/خورنا:در حالی که این روزها حساسیت موضوع انتخابات بیش از پیش در بین آحاد جامعه احساس می شود ، انتصاب مسئول ستاد مردمی آقای ریسی در شهرستان مسجدسلیمان به سرپرستی هیات نجات غریق نشان داد که این انتخاب شتابزده و در این برهه زمانی جای سوال زیادی را در اذهان باقی خواهد گذاشت. انتصاب سرپرست جدید هیات نجات غریق مسجدسلیمان موجی از تعجب و حیرت را در جمع اهالی ورزش شهرستان ایجاد نمود.

در حالی که مهندس مهران حسنوند طی یک سال حضور در هیات نجات غریق خوداز مدرسان ملی فدراسیون نجات غریق ایران می باشدفعالیت های ارزنده و قابل توجهی را به ثبت رسانید و تاحدودی توانست به موضوع اشتغال ورزشکاران این رشته ورزشی بپردازد ، انتصاب سرپرست جدید این هیات موجی از حیرت را در بین اهالی ورزش شهرستان مسجدسلیمان برانگیخت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.