مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه؛

روند صعودی طلاق در دولت تدبیر و امید مهار شده است

خورنا|احمدرضارستمی: در پی ادعای مطرح شده توسط یکی از کاندیداها در خصوص افزایش طلاق در دولت یازدهم، روزبه‌کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه گفت: در دولت قبل شاخص میزان طلاق به ازدواج در طی هشت سال متوالی، مرتب روندی صعودی را پیموده است،

وی ادامه داد: بطوریکه از میزان معادل، ١١ مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج، در ‌سال ١٣٨۴، با رشدی ٨٨‌ درصدی به ٢٠ مورد طلاق در هر ١٠٠ ازدواج در‌ سال ١٣٩٢ افزایش یافت.

کردونی افزود: درحالی‌که رشد شاخص طلاق به ازدواج، در ‌سال ٩٢ نسبت به ‌سال ٩١، یازده ‌درصد بوده است، با کاهش معنادار میزان رشد، در ‌سال ٩۴ نسبت به ‌سال ٩٣، شاهد رشد پنج درصدی این شاخص بوده‌ایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص در کشور است.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه، ضمن اشاره به کاهش طلاق توافقی در کشور، در ادامه بیان داشت: میزان رشد طلاق در ١٨ استان کشور کنترل شده است و همچنین نسبت طلاق به ازدواج در چندین استان نیز کاهش یافته است. برای مثال در استان فارس این نسبت بیش از ۷ درصد کاهش یافته است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.