گفتگو با ایرج ویسی شیخ رباط رئیس ستاد اصلاح طلبان حزب اعتماد ملی شهرستان مسجدسلیمان

میثاق حاجتی/خورنا:حزب اعتمادملی به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب و به عنوان تنها حزب فعال سیاسی در مسجدسلیمان باتوجه به اهمیت انتخابات پیش رو وبادرنظرگرفتن این موضوع که نفس شوراها وتشکیل آنها از دستاوردهای اصلاحات است، تصمیم دارد لیستی از کاندیدای شورای شهر را که طی فرایندی قاعده مند براساس تخصص، برنامه ، حسن شهرت، تفکر پویا و همچنین معتقد به جریان اصلاحات و اهداف و آرمانهای این جریان در راه اصلاحات سیاسی و اقتصادی ،معرفی نماید و به رای عموم بگذارد .

از آنجایی که حدود ۳۶ نفر از کاندیدای شورای شهر به حزب اعتمادملی درخواست قرارگرفتن در لیست داده بودند ما بایک تصمیم جمعی ، تنها با حضور چهارتن در لیست اصلی موافقت کردیم و هدف مااز این اقدام فرصت دادن به بقیه کاندیدایی ست که مرام اصلاح طلبی دارند اما درلیست قرار نگرفته اند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و معاون ستاد دکتر روحانی در شهرستان مسجدسلیمان افزود با درنظر گرفتن این نکته که انتخابات شورای شهر با انتخابات ریاست جمهوری همزمان است و پیش بینی ما این است که آقای روحانی مجددا پیروز عرصه انتخابات است لذا ارائه و حمایت از لیست اصلاحات در شهرمسجدسلیمان را امری واجب میدانیم تا یک شورای هم جهت و هم فکر با دولت داشته باشیم و از آثار و نتایج بسیاری از ناهماهنگی ها کاهش دهیم.
حزب اعتماد ملی متشکل از نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی شهرمسجدسلیمان و همچنین دارای سازوکاری مشخص و قاعده مند است که پیش از هر امری دل در گروه پیشرفت وآبادانی شهر مسجدسلیمان دارد و حمایت حزب و افراد حزب به عنوان تشکیلاتی که دارای کمیته های مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ، مهندسی ، بانوان و جوانان است از اعضای شورای شهر موجب افزایش مشارکت شهروندان و پاسخگویی شورای شهر درخصوص اقدامات شوراست.

از طرفی حزب به عنوان تشکلی که در مرکز و پایتخت کشور دارای جایگاه و وزن مشخص است میتواند حمایت لازم و همچنین فرصت های جدیدی را در اختیار شورای شهر قرار دهد و رشد وتوسعه شهر راتوسعه بخشد.
این فعال سیاسی گفت:اعتقاد شخصی بنده این است چون شورا های ادوار گذشته برحسب قومگرایی و بر تکیه برآرای طایفه ای منتخب وبه پارلمان شهری را پیدا می کردند خود را ملزم به پاسخگو بودن مسائل و مشکلات طایفه ای خود می دانستند. و نتوانستند آنطور که باید درجلب رضایت شهروندان موفق عمل کنند شهروندان مسجدسلیمانی دراین دور از شورا نسبت به لیست اصلاحات عنایت قابل توجهی نشان خواهند داد.

تجربه ثابت کرده است که مردم مسجدسلیمان نسبت به دیدگاه های اصلاح طلبانه و جریان اصلاحات علاقه و توجه مبرم تری دارند و در تصمیمات خود این دیدگاه وجریان رالحاظ میکنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • چه تحقیقاتی نمودید که به این نتیجه رسیدید که این افراد اصلاح طلب هستند !دوستان بامردم روراست با شید من افرادی را می شناسم دراین لیست که حتی باکلمه اصلاح طلب بیگانه است لطفا لیست را اصلاح کنید؟