لیگ برتربسکتبال/آنالیزومقایسه عملکردبازی دوتیم شیمیدرتهران وشهرداری اراک

مهدی چاروسائی،خورنا:ازسری مسابقات لیگ برتربسکتبال ایران درمرحله یک چهارم نهایی این رقابتها دوتیم بسکتبال شیمیدرتهران وشهرداری اراک به مصاف هم رفتند که درنهایت تیم بسکتبال شیمیدرتوانست پیروزاین بازی باشد.

آنالیزومقایسه عملکرددوتیم رامیتوانید درپایین مشاهده بفرمایید:

– مصطفی هاشمی سرمربی تیم بسکتبال شیمیدرتهران ، در این مسابقه، از۸نفر از بازیکنان خود استفاده کرد!
-محمدکسائی پور سرمربی تیم بسکتبال شهرداری،دراین مسابقه ،از۷نفراز بازیکنان خود استفاده کرد!

– صف شروع ( استارتر ها ) تیم بسکتبال شیمیدر، در این مسابقه مجموعأ۷۵امتیاز کسب کرد.
– صف شروع ( استارتر ها) تیم بسکتبال شهرداری اراک، در این مسابقه ۸۱ امتیاز کسب کرد. –
– نیمکت نشینان( ذخیره ها ) تیم بسکتبال شیمیدر، در این مسابقه مجموعأ ۱۲امتیاز کسب کرد. –
– نیمکت نشینان ( ذخیره ها) تیم بسکتبال شهرداری اراک، در این مسابقه ۲امتیاز کسب کرد.
یکی از مهم ترین بخش های مربوط به ” پیروزی ” و یا ” شکست ” در یک بازی بسکتبال مربوط به گل شدن و یا گل نشدن پرتاب های آزاد( پنالتی) بازیکنان است!

–شاگردان مصطفی هاشمی،درشیمیدرتهران، آمار۲۷پرتاب پنالتی موفق از۲۷ پرتاب زده شده را معرفی کردندو حال آنکه،
شاگردان محمدکسائی پور درشهرداری اراک از۲۷پرتاب پنالتی خود،۱۰امتیاز را به ثبت رساندند!
– بخش ” توپ ربایی “دراین بخش تیم شیمیدر بهتراز تیم شهرداری عمل کرد.
۱۰توپ ربایی سهم تیم شیمیدرتهران درمقابل،۸توپ ربایی شهرداری اراک

– در بخش بسیار مهم ” توپ های از دست رفته ” سهم شهرداری اراک، بیشتر از شیمیدرتهران بود و‌ شهرداری اراک۱۷توپ از دست رفته داشتنددر این بازی،

در این قسمت، تعداد Turnover های تیم شیمیدرتهران، ۱۶ ترن اوور بود که دقیقا۱ ترن اوور کمتر از حریف بود.

– آنالیز مربوط به ریباند دو تیم هم۴۴ در مقابل ۲۹، به سود شهرداری اراک تمام شد.

– دربخش مربوط به پاس منجر به گل، آمار ، شهرداری اراک ۱۶در مقابل ۱۱پاس منجر به گل شیمیدرتهران بود!

– در عرصه پرتاب های سه امتیازی هم بازیکنان شیمیدرتهران ، از۲۳پرتاب، ۸ پرتاب موفق داشتند و درمقابل شهرداری، ۸پرتاب موفق از ۲۵ پرتاب سه امتیازی خود را درون سبد جای دادند.

– شاگردان مصطفی هاشمی،جمعأ۳۳پرتاب منطقه ای رابه مورداجرا گذاشتند،که جمعأ۱۸پرتاب آنها به گل تبدیل شد.

-شاگردان محمدکسائی پور ،جمعا۴۳پرتاب منطقه ایی رابه مورداجرگذاشتند،که جمعا۲۱پرتاب آنها به گل تبدیل شد

– بیشترین اعتماد مصطفی هاشمی، معطوف حضور ۴۰دقیقه ای، امیرصدیقی شد.

– بیشترین اعتمادمحمدکسائی پور،معطوف حضور۳۹:۰۳دقیقه ایی وسه ثانیه حامدآفاق شد.

– در امتیاز گیری، از بخش مربوط به ” تخلفات ” و یا به عبارتی ” ترن اوور”
شهرداری اراک۲۳وشیمیدرتهران۲۰امتیاز بود

در منطقه موسوم به ۳ ثانیه ،شهرداری اراک۳۶ امتیاز کسب نمود و در این قسمت تیم شیمیدرتهران ۲۸امتیاز بدست آورد.

درنهایت دربخش موسوم به Points in the Paint شهرداری اراک ۸امتیاز بیشتر بود!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.