اهدا زمینی از سوی خیرین جهت احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی سویره + تصاویر

اهدا زمینی به مساحت 2500 متر مربع از سوی خیرین جهت احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی سویره انجام شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.